Ga naar hoofdinhoud

Exporteren op categorie

Exporteren op categorie is een functie waarmee u een deel van uw gegevens kunt exporteren op basis van de categorieën die u selecteert. Als u bijvoorbeeld alleen uw gegevens wilt exporteren die betrekking hebben op eten, entertainment en reizen, kunt u dit doen door deze categorieën te kiezen in het exportmenu. Op deze manier kunt u een nieuw CostX-document maken dat alleen de relevante gegevens voor uw doel bevat.

Om deze functie te gebruiken, volgt u deze stappen:

  1. Open het document dat u wilt exporteren.
  2. Klik op het menu Exporteren op categorie op een van de volgende plaatsen:
    • De knop Documentnaam op de werkbalk in het geopende documentvenster. Exporteren op categorie Menu 1
    • De knop ... op de werkbalk in het geopende documentvenster. Exporteren op categorie Menu 2
  3. Kies de categorieën die u wilt opnemen in het nieuwe document. U kunt zo veel of zo weinig categorieën selecteren als u wilt. De app exporteert automatisch de geselecteerde categorieën en geeft een voorbeeld ervan weer in het rechterpaneel van het exportdialoogvenster. Exporteren op categorie
  4. Klik op de knop Exporteren om het nieuwe document op te slaan op de gewenste locatie. Nieuw document opslaan